Kto sme?

Domov na polceste Rabaka je samostatný projekt
 neziskovej organizácie Betánia,
ktorá v Kalinove prevádzkuje aj centrum pre seniorov. 

Naša vízia


Chceme,

aby znevýhodnení mladí ľudia

mohli viesť samostatný a dôstojný život

a mali šancu na lepšiu budúcnosť.

O čo nám ide?

Zameriavame sa na pomoc tým, ktorí vyrastali v detskom domove a chcú sa osamostatniť.
Chceme ponúknuť bezpečný priestor a život v komunite, kde si budeme môcť navzájom pomáhať, podporovať sa, učiť sa vzájomnej dôvere, prijatiu a rešpektu. Chceme pomôcť vyrovnať sa so svojou minulosťou, získať pracovné návyky, naučiť sa nové zručnosti, nájsť si prácu a osamostatniť sa.

V Rabake poskytujeme ubytovanie na jeden rok (s možnosťou predĺženia), možnosť variť si a prať,

sociálne poradenstvo, pomoc s vybavovaním úradných vecí, duchovné a mentoringové sprevádzanie, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri hľadaní práce.

Chceme spoločne hľadať vhodné voľnočasové aktivity, chodiť do prírody, hrať hry atď.

Ako rodina chceme byť mladým dospelým z Rabaky dobrými susedmi, vytvárať komunitu, zdieľať naše autentické životy, byť im nablízku, ponúknuť im vzťah a sprevádzanie a tráviť spolu voľný čas. Bývame nad domom na polceste a zdieľame s ním spoločný dvor a záhradu.

Lukáš Kulísek

vedúci domova na polceste a sociálny pracovník so skúsenosťami z práce v detskom domove a v útulku pre ľudí bez domova, najprv vyštudoval biológiu s ekológiou a následne aj sociálnu prácu.

Mária Kulísková

momentálne na materskej s tromi deťmi. Má skúsenosti so sociálnou a pastoračnou prácou s deťmi, ľuďmi bez domova, s mladými, staršou generáciou a s ľuďmi s fyzickým znevýhodnením, vyštudovala teológiu.

Slavoj Laco

riaditeľ organizácie Betánia v Kalinove, n.o., ktorá zastrešuje domov na polceste.