Domov na polceste Rabaka

Zameriavame sa na pomoc dospelým chalanom, ktorí vyrastali v detskom domove a chcú sa osamostatniť.

MÁME VOĽNÉ MIESTA


 

Čo ponúkame?

Pomoc pre dospelých chlapcov, ktorí v nejakej etape svojho života vyrastali v detskom domove či inej forme
ústavnej starostlivosti a sú vo veku 18-30 rokov.

Bývanie

Priestory Rabaky sú v prízemnom byte rodinného domu, ktorý je rozdelený na obytnú časť so 4 izbami a kapacitou 10 miest a spoločnú časť s kuchyňou a spoločenskou miestnosťou.
Nájomné je vo výške 2€/deň. Bývanie je na jeden rok (s možnosťou predĺženia podľa individuálnych potrieb). V cene nájomného je využívanie vybavenej spoločnej kuchyne aj používanie práčky a žehličky.

Sprevádzanie

Budeme s Tebou v novej životnej etape a poskytneme Ti pomoc k dosiahnutiu dôstojného, samostatného a zmysluplného života. Môže to byť náročné, ale nebudeš na to sám.

Pomôžeme Ti rozvíjať Tvoje pracovné zručnosti a hľadať si prácu,
vybavovať si potrebné úradné záležitosti a budeme spoločne hľadať riešenie problémov

Podpora

Ponúkame osobné stretnutia
emocionálnu pomoc
mentoringové sprevádzanie
pomoc v osobnostnom rozvoji a v ďalšom smerovaní
duchovné sprevádzanie

Rabaka je slangový výraz pre rebrík z ľudských dlaní. To sú tie spojené ruky, ktorými pomôžeme druhému uvidieť niečo na druhej strane múru či dokonca preliezť ten múr. Rabaka nemôže spraviť tú prácu za druhého človeka. Môže pomôcť, aby sám urobil ten najdôležitejší krok. Domov na polceste nemá byť službou, kde opatrujeme druhých, ale kde si vzájomne budeme pomáhať dostať sa ďalej.

Chcem dostávať noviny z Rabaky