Kto sme?

Domov na polceste Rabaka je samostatný projekt
 neziskovej organizácie Betánia,
ktorá v Kalinove prevádzkuje aj centrum pre seniorov.

Naša vízia


Chceme,

aby znevýhodnení mladí ľudia

mohli viesť samostatný a dôstojný život

a mali šancu na lepšiu budúcnosť.

O čo nám ide?

Zameriavame sa na pomoc tým, ktorí vyrastali v detskom domove a chcú sa osamostatniť.
Chceme ponúknuť bezpečný priestor a život v komunite, kde si budeme môcť navzájom pomáhať, podporovať sa, učiť sa vzájomnej dôvere, prijatiu a rešpektu. Chceme pomôcť vyrovnať sa so svojou minulosťou, získať pracovné návyky, naučiť sa nové zručnosti, nájsť si prácu a osamostatniť sa.

V Rabake poskytujeme ubytovanie na jeden rok (s možnosťou predĺženia), možnosť variť si a prať,

sociálne poradenstvo, pomoc s vybavovaním úradných vecí, duchovné a mentoringové sprevádzanie, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri hľadaní práce.

Chceme spoločne hľadať vhodné voľnočasové aktivity, chodiť do prírody, hrať hry atď.

Ako rodina chceme byť mladým dospelým z Rabaky dobrými susedmi, vytvárať komunitu, zdieľať naše autentické životy, byť im nablízku, ponúknuť im vzťah a sprevádzanie a tráviť spolu voľný čas. Bývame nad domom na polceste a zdieľame s ním spoločný dvor a záhradu.

vedúci domova na polceste Rabaka
sociálny pracovník

Slavoj Laco

riaditeľ organizácie Betánia v Kalinove n.o., ktorá zastrešuje projekt domova
na polceste Rabaka
komunitný pracovník
komunitná pracovníčka
marketing a foundraising